enitfrdepl
Exstra - Export Strategy: Usługi outsourcingowe i zarządzania tymczasowego
Poszerzenie grona odbiorców
Wsparcie i obsługa klientów
Badania rynku
Marketing strategiczny
Rozwój rynków zbytu (krajowych-zagranicznych)
Wyszukiwanie dostawców

Wyszukiwanie klientów
Stale wzrasta liczba zagranicznych firm, które nawiązały stosunki handlowe z Włochami i nierzadko zdecydowały się zainwestować w otwarcie zagranicznej filii w celu zoptymalizowania inwestycji i zwiększenia sprzedaży.

Otwarcie się firmy na nowe horyzonty stanowi często duże wyzwanie w wielu aspektach: organizacja działalności, zatrudnienie i szkolenie personelu, czy też stworzenie specjalnego zespołu do koordynacji nowych projektów, a ponadto również|prawdopodobny wzrost kosztów stałych - i to zanim zostaną określone możliwości rozwoju i terminy realizacji nowych celów.
Dla wszystkich tych przedsiębiorstw, które już podążają w tym kierunku, które dopiero rozważają tę możliwość lub po prostu szukają odniesienia, stworzyliśmy zindywidualizowany serwis doradczy zorientowany na uruchomienie, wzrost i rozwój sprzedaży we Włoszech i za granicą, wysoko wyspecjalizowany i opracowany z myślą o włączeniu do zasobów zagranicznych firm procesów strategicznych niebędnych do podążania za rozwojem nowego rynku, ewentualnych nowych oddziałów, jej produktów i relacji z rynkiem.
4
Potrzeba:¦Sprzedaż poza granicami geograficznymi kraju jest wyzwaniem, które wymaga rozległej wiedzy o wielu kluczowych elementach: do utworzenia|i efektywnego zarządzania siecią sprzedaży niezbędne są umiejętności biznesowe i marketingowe o dużej wartości merytorycznej i strategicznej oraz osoby kontaktowej będącej w stanie przełamać bariery językowe i kulturowe w celu zwiększenia szansy na sukces.
Często wszystko to jest to trudne do znalezienia w przedsiębiorstwie lub zbyt kłopotliwe w zarządzaniu z użyciem zwykłych dostępnych dostępnych narzędzi.
Rozwiązanie:¦W odpowiedzi na te potrzeby, tymczasowe zarządzanie outsourcingowe stanowi cenny zasób, który umożliwia wykorzystanie naszego|Export Strategist jako zewnętrznego, wysoce wykwalifikowanego wsparcia, wyszkolonego w określaniu poszczególnych obszarów, kanałów dystrybucyjnych i posiadającego głęboką wiedzę o charakterze handlowym różnych rynków.
Serwis jest skonstruowany w taki sposób, aby zapewnić właściwe wsparcie zewnętrzne oraz być w stanie przeprowadzić od samego początku współpracy realistyczną analizę dla prawidłowego rozwoju strategii wybranej do realizacji - począwszy od wyboru rynków i przechodząc następnie do wyboru kanałów dystrybucji, w konkretnym celu tworzenia nowych możliwości sprzedaży zgodnych z sugestiami i zamierzeniami klienta.
Szkolenia:¦Obecność Export Strategist na miejscu, przy aktywnym zaangażowaniu kierownictwa firmy, oraz ew. wsparcie działu handlowego firmy w planowaniu|strategicznym i podejściu do potencjalnych nowych partnerów biznesowych, to dwa aspekty złożonej współpracy z zagranicznym przedsiębiorstwem: narzędzia nieodzowne, innowacyjne i niezawodne aby w rozsądnym czasie osiągnąć pożądane rezultaty i zagwarantować stałe uaktualnianie ew. wewnętrznych zasobów w strukturze firmy.
Wartość dodana:¦Z pomocą setek dostępnych baz danych, wyszukiwanie najciekawszych perspektyw nabiera kształtu|i konkretyzuje się w formie własnej bazy danych. Bazy danych skrojonej na miarę, pogłębiającej poszczególne kanały dystrybucji wybrane dla każdego rozpatrywanego rynku, i oferującej bezpieczny i precyzyjny punkt wyjścia, który może prowadzić do osiągnięcia nowych zaplanowanych rezultatów.
Ponadto, dla wszystkich firm zainteresowanych oceną otwarcia zagranicznej filli, doradztwo i pomoc w sprawach urzędowo-finansowych staje się podstawowym narzędziem, aby dokonać konkretnej i realistycznej analizy wszystkich zmiennych w tej dziedzinie.
Wyszukiwanie dostawców
Włoskie firmy od lat stanowią nieocenione zasoby dla światowej ekonomii, ponieważ oferują one produkty i usługi wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, przy jednocześnie niskich kosztach.
Włochy są partnerem handlowym Numer 1 wielu krajów w Europie i świecie, i jednocześnie siłą napędową gospodarki związaną z produkcją dóbr dzięki doskonałemu stosunkowi pomiędzy jakością i ceną.|

Made in Italy to wartość pielęgnowana przez Włochy i stanowiąca powód do dumy - oprócz bycia tylko synonimem wysokiej jakości, nie tylko w odniesieniu do produktów najbardziej znanych i eksportowanych.
2
Potrzeba:¦Poszukiwanie najodpowiedniejszego dostawcy wśród setek tysięcy włoskich producentów może być prawdziwym wyzwaniem dla firmy zagranicznej, świadomej konieczności dokonania starannego i przemyślanego wyboru, zgodnego z wartością i pozycją, którą chce się osiągnąć na rynku marek.|
Rozwiązanie:¦Z pomocą wielu baz danych, wybór idealnego partnera handlowego zaczyna nabierać kształtu po zdefiniowaniu podstawowych cech narzuconych przez firmę, poprzez potrzeby i cele, które się chce osiągnąć, aby następnie przejść do wstępnego etapu badań, wyboru i nawiązaniu kontaktu, który zostanie zatwierdzony po weryfikacji, kontroli, akceptacji przez klienta i podpisaniu umowy w razie potrzeby.

W zależności od indywidualnych potrzeb, istnieje możliwość zlecenia przeglądu ofert spełniających ściśle wymagania, dokonania porównania różnych|potencjalnych dostawców i ewentualnie przystąpienia do zakupu nadzorowanego i monitorowanego przez lokalny kontakt, które zaoferuje swoją pomoc aż do momentu wysyłki towarów.